ရီဗိုင်တယ်လ် ရိုင်ရယ်

ရီဗိုက်တယ်ရိုင်ရယ်တွင် ရိုင်ရယ်ဂျယ်လီ ၊ ကိုရီးယား ဂျင်ဆင်း၊ အင်တီအောက်ဆီးဒင့်၊ ဗီတာမင်များနှင့် ဓာတ်သတ္တုများတို့ကို သမမျှတစွာ ပေါင်းစပ်ထားပါသည်။ ရီဗိုက်တယ်ရိုင်ကို နေ့စဉ်အသုံးပြုပေးခြင်းဖြင့်
- လန်းဆန်းတက်ကြွမှုတိုးတက်စေသည်။
- စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနိုးကြားလှုံ့ဆော်မှုပေးစွမ်းသည်။
- ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေသည်။

ပါဝင်ပစ္စည်းများအကြောင်း ပိုမိုသိရှိလိုပါက cursor ထောက်ကြည့်ပါ။
ပါဝင်ပစ္စည်းများ ဆေးတစ်တောင့်တွင်
ရိုင်ရယ်ဂျယ်လီမှ ထွက်ကုန်၁၀ မီလီ ဂရမ်
ဂျင်ဆင်း အဆီအနှစ်၅၀ မီလီ ဂရမ်
သိုင်ယာမင်းနိုက်ထရိတ် ဗီတာမင်ဘီဝမ်း ၂ မီလီ ဂရမ်
ရိုင်ဘိုဖလယ်ဘင် ၂ မီလီ ဂရမ်
နီးကိုတစ်နမိုက် ၂၀ မီလီ ဂရမ်
ဗီတာမင်ဘီ -၅ ၃၀ မီလီ ဂရမ်
ပိုင်ရီးဒေါက်ဇင် ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုဒ် ဗီတာမင် ဘီ - ၆ ၂ မီလီ ဂရမ်
ဗီတာမင်ဘီတွဲလ် ၆ မိုင်ခရို ဂရမ်
ဗီတာမင်အေ ၂၅၀၀ အိုင်ယူ
ဗီတာမင်အီး ၄၅ မီလီ ဂရမ်
အာဂိုကယ်လ်ဆီဖီရော ၄၀၀ အိုင်ယူ
ဗီတာမင်စီ ၁၀၀ မီလီ ဂရမ်
သံဓာတ်၉ မီလီ ဂရမ်
ဇင့်(သွပ်)ဓာတ် ၄ မီလီ ဂရမ်
ကြေးနီ၄ မီလီ ဂရမ်
မဂ္ဂနီဆီယမ်၂ မီလီ ဂရမ်
ကယ်လ်ဆီယမ်၄၀ မီလီ ဂရမ်
ဖော့စ်ဖရပ်စ်၉၀.၅၇ မီလီ ဂရမ်
မဂ္ဂနိစ်၈.၀၇၅ မီလီ ဂရမ်
ပိုတက်ဆီယမ် ၀.၉၇၅ မိုက်ခရို ဂရမ်
ဆဲလင်နီယမ် ၇၀ မိုင်ခရို ဂရမ်
လက်ဆီတင် ၁၀ မီလီ ဂရမ်
ယူဘီဒီကာရီနုန်း ၃၀ မီလီ ဂရမ်